Αλλαγές στα χρονιά όρια του Olympus Marathon 2016 για τους σταθμούς Κορομηλιά και Πετρόστρουγκα
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Δημοσίευση από dionisis

 

Η οργανωτική επιτροπή, ελέγχοντας όλα τα δεδομένα της περσινής χρονιάς σχετικά με τα χρονικά όρια αποκλεισμού στους σταθμούς Κορομηλιά και Πετρόστρουγκα και λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις των αθλητών και της τεχνικής επιτροπής της, αποφάσισε να ορίσει ως  όρια αποκλεισμού, στον Σταθμό της Κορομηλιάς τις  2.20 ώρες (από 2.00) και στον σταθμό της Περτόστρουγκας, τις 3.40 ώρες (από 3.30).

Τα χρονικά όρια για τους υπόλοιπους σταθμούς καθώς και στον τερματισμό, παραμένουν τα ίδια.


Content received from: Olympus Marathon, http://olympus-marathon.com