Χρονικά όρια Olympus Ultra

#

Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ

Υψομ.

Αποστ. Μερική

Αποστ. Συνολ.

Αποκλ.

Κλεισ. Σταθμού
1 Κορομηλιά
980
10,4
10,4
3:00
3:00
2 Πετρόστρουγκα
1940
5,4
15,8
 
4:30
3 Μαστορούλι
1150
6,1
21,9
 
6:15
4 Κρεβάτια
1005
7,2
29,1
8:00
8:00
5 Χωματόδρομος
1380
7,7
40,4
 
10:00
6 Χριστάκη
2430
9,3
46,1
 
12:45
7 Σχολιό
2910
2,2
48,3
 
13:45
8 Καταφύγιο Α'
2060
3,3
51,6
 
14:30
9 Πριόνια
1130
6
57,6
15:45
15:45
10 Ζηλνιά
660
6
66,6
 
 
Τερ Λιτόχωρο 320 6,6 70,2 19:00 19:00