Πόσο καλή είναι η σηματοδότηση της διαδρομής;

Απάντηση

Η σηματοδότηση της διαδρομής είναι λεπτομερής και σε ένα βαθμό θα χαρακτηριζόταν εξαντλητική, ώστε ο κάθε αθλητής να βασίζεται στα σημάδια που βλέπει μπροστά του και μάλιστα σε χαμηλό ύψος από το έδαφος, είτε σε κλαδιά θάμνων/δέντρων είτε σε βράχους στο μονοπάτι.
Υπάρχουν σημάδια από έντονο ‘φωσφορίζον’ χρώμα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, πάνω σε βράχους κυρίως και στο ύψος που ένας αθλητής βλέπει καθώς κινείται σε έντονους ρυθμούς, δηλαδή στο έδαφος.
Υπάρχουν κομμάτια από "ταινία έργου", τη γνωστή πλαστική ασπροκόκκινη ταινία, που κρέμεται από κλαδιά δέντρων κυρίως.
Υπάρχουν μικρές πινακίδες από PVC, οι οποίες φέρουν το λογότυπο "Olympus Marathon" και είναι είτε επιβεβαιωτικές είτε κατευθυντικές, φέροντας σε αυτή την περίπτωση δεξί ή αριστερό βέλος, για να δείξουν στον αθλητή την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει.
Υπάρχουν τέλος, χιλιομετρικές πινακίδες. Είναι τοποθετημένες σε κάθε ακέραιο χιλιόμετρο σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής  από το 6ο χιλιόμετρο και πέρα και έχουν μια σειρά από βασικά στοιχεία πάνω τους, ώστε να διευκολύνουν τον αθλητή στην προσπάθειά του και παράλληλα να αποτελούν ένα ψυχολογικό "στήριγμα" στις πολλές ώρες μοναχικής προσπάθειας.

Κατηγορία ερώτησης