Υπάρχει περίπτωση ματαίωσης του αγώνα εξαιτίας κακοκαιρίας;

Απάντηση

Ο αγώνας δεν πρόκειται να ματαιωθεί σε καμιά περίπτωση εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών.
Σε έκτακτες καιρικές συνθήκες (ισχυρή καταιγίδα), θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτική διαδρομή, η οποία θα αποφεύγει τα ψηλότερα τμήματα του βουνού και τους κινδύνους πτώσης κεραυνών, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Σε περίπτωση που οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες εμφανιστούν στην εξέλιξη του αγώνα, η αντιμετώπιση θα αφορά τους αθλητές που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη και μόνο αυτούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον οι πρώτοι αθλητές ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή αυτό θα ισχύσει και για όλους τους υπόλοιπους.

Κατηγορία ερώτησης