Υπάρχουν κάποια όρια επιδόσεων ή κριτήρια προκειμένου να συμμετάσχει κανείς;

Απάντηση

Ναι, υπάρχουν κριτήρια συμμετοχής από το 2008. Σε σχετικό παράρτημα δημοσιεύονται και οι ελληνικοί αγώνες αλλά και η φιλοσοφία των κριτηρίων συμμετοχής. Μετά από τις πρώτες τέσσερις διοργανώσεις κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση κριτηρίων, ώστε να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους οι αθλητές και να ελαχιστοποιηθούν -κατά το δυνατόν- οι πιθανότητες ατυχημάτων που μπορούν να προκύψουν από την έλλειψη εμπειρίας ή κακής φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων.

Κατηγορία ερώτησης