Στους νικητές θα γίνει έλεγχος anti-doping;

Απάντηση

Όχι. Η διοργάνωση επιφυλάσσεται ωστόσο αν υπάρχουν υπόνοιες για κάποιον από τους νικητές.

Κατηγορία ερώτησης