Κανονισμοί εγγραφών Ultra

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, που την ημέρα του αγώνα θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν στο ελάχιστο τις αγωνιστικές προϋποθέσεις της διοργάνωσης, δηλαδή τερματισμός στα τρία τελευταία χρόνια (1/1/2019 έως και την λήξη των εγγραφών), i) σε 2 αγώνες ορεινού τρεξίματος τουλάχιστον 40 χλμ απόστασης και 2.400μ θετικής υψομετρικής o καθένας ή σε 1 αγώνα ορεινού τρεξίματος υπεραπόστασης από 60 χλμ και 4.000μ θετικής υψομετρικής και άνω.

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η διαδικασία συμμετοχής για αθλητές που κατοικούν μόνιμα τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα -ασχέτως εθνικότητας- έχει ως εξής:

 • συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, η οποία θα γίνεται στην ιστοσελίδα www.olympus-marathon.com από την 23/01/2022 (και ώρα 19.00) ως και την μέρα που θα ανακοινωθεί από την διοργάνωση. Μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήματος δεν θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις συμμετοχής.
 • Στη δήλωση συμμετοχής (η οποία περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αθλητή, ανάμεσα στα οποία σημαντικό είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), καθώς όλη η επικοινωνία της διοργάνωσης με τους αθλητές γίνεται μέσω διαδικτύου) οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν τους αγώνες κριτήρια που απαιτούνται. Με την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής ο αιτών θα οδηγείται σε τραπεζικό περιβάλλον πληρωμής με κάρτα (χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική) του αντίτιμου συμμετοχής στον αγώνα για να ολοκληρώσει την αίτηση συμμετοχής του.
 • Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και επαληθευτούν οι αγώνες κριτήρια που έχουν δηλωθεί, ο αιτών, σε διάρκεια 7 ημερών, θα μπαίνει στον κατάλογο των συμμετεχόντων. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής επιστρέφεται το ποσό των 50 ευρώ ενώ αιτήσεις που αναφέρουν ψευδή κριτήρια θα απορρίπτονται και το αντίτιμο δεν θα επιστρέφεται.
 • Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή προσθήκες αγώνων μετά την υποβολή της αίτησης.

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η Διοργάνωση του ΟΜ συνέταξε Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων, ο οποίος περιλαμβάνει ελληνικούς και κάποιους ξένους αγώνες βουνού των δύο τελευταίων χρόνων με χαρακτηριστικά τα άνω των 40 χλμ και 3000μ θετικής υψομετρική. Μόνο οι συγκεκριμένοι αγώνες μπορούν να θεωρηθούν ως κριτήρια συμμετοχής και να δηλωθούν ως κριτήρια. Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις με ψευδή κριτήρια συμμετοχής και να μην αποδεχτεί τον αιτούντα στον αγώνα. Σε περιπτώσεις που εσκεμμένα έχουν δηλωθεί ψευδή κριτήρια συμμετοχής το ποσό εγγραφής δεν επιστρέφεται. Σε περιπτώσεις δηλώσεων συμμετοχής που αγνοούν τους κανονισμούς εγγραφής δηλώνοντας μόνο έναν ή κανέναν αγώνα κριτήριο, επιστρέφεται το 1/2 του ποσού εγγραφής.

Η διοργάνωση του Olympus Ultra έχει το δικαίωμα πρόσκλησης Ελλήνων αλλά και ξένων αθλητών για λόγους που η ίδια θεωρεί σημαντικούς. Η διοργάνωση του Olympus Ultra έχει το δικαίωμα να επιτρέψει τη συμμετοχή αθλητών για λόγους που το Δ.Σ. κρίνει σημαντικούς.

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για την φετινή διοργάνωση είναι 70 ευρώ. Ο κάθε αθλητής δικαιούται:

 1. την αναμνηστική μπλούζα του αγώνα
 2. αναμνηστικά προϊόντα του αγώνα
 3. γεύμα την παραμονή (pasta party)
 4. γεύμα μετά τον αγώνα
 5. τροφοδοσία στη διαδρομή του αγώνα (σε 11 σταθμούς)
 6. αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού (για όσους τερματίσουν εμπρόθεσμα)
 7. υπηρεσίες χρονομέτρησης
 8. ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και διάσωσης
 9. ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος
 10. ψηφιοποιημένο αναμνηστικό φωτογραφικό υλικό
 11. απαραίτητες μετακινήσεις

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του τιμήματος συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης κάρτας άλλου προσώπου.

 

6. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Αθλητής που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής του θα λαμβάνει ως επιστροφή του ποσού που κατέβαλε τα 60 ευρώ, εφόσον ζητήσει ακύρωση μέχρι την 31η Απριλίου, και 25 ευρώ ως και την 15η Μαΐου. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα επιστρέφεται χρηματικό ποσό. Οι αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται μόνο με email από τη διεύθυνση από την οποία είχε υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής.

 

7. ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται τις δυο μέρες και μόνον με την προσκόμιση αποδεικτικού ταυτότητας. Τρίτο άτομο μπορεί να παραλάβει τον αριθμό κάποιου συμμετέχοντα μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένης από τον συμμετέχοντα.

Ανανέωση: Φεβρουάριος 2019