Δίνονται στους συμμετέχοντες αναμνηστικά μετάλλια;

Απάντηση

Δίνονται μόνο σε όσους τερματίσουν έγκυρα (μέχρι τις 10 ώρες ακριβώς). Όλοι οι αθλητές, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο τιμώνται με το ίδιο μετάλλιο. Σε όσους τερματίζουν εκπρόθεσμα ή εγκαταλείπουν τον αγώνα, δίνεται μόνο δίπλωμα συμμετοχής, στο οποίο αναγράαφεται ο Σταθμός εγκατάλειψης ή ο εκπρόθεσμος τερματισμός στο Λιτόχωρο.

Κατηγορία ερώτησης